Хамтрагчид

Wednesday, March 30, 2011

Django төслийн бүтэц.

Дараагийн хэсэг рүүгээ орж "Hello World" бичицгээе. Джангог суулгасны дараа "django-admin.py" гэсэн команд шеллд орж ирдэг. Энэхүү скриптийг ашигласнаар бид нар шинээр төсөл үүсгэх боломжтой болно. Шинэхэн төслөө хадгалах хавтас руу ороод:
$ django-admin.py startproject HelloWorld
тушаалыг өгөхөд HelloWorld гэсэн нэртэй хавтас үүсэх ба дотор нь шаардлагатай материалууд дагалдаж сууна.
HelloWorld:
__init__.py
manage.py
settings.py
urls.py
  • Энд "manage.py" скриптийг бид нар төсөлтэй холбоотой бааз шинэчлэх, үүсгэх эсвэл хөгжүүлэлтийн сервер асаах эсвэл шинээр компонент үүсгэх гэх мэт үйлдлүүдийг хийхэд ашиглана.

  • "settings.py" файлд бидний төслийн тохиргоо хадгалагдана. Жишээ нь баазын тохиргоо, темплэйтүүд хадгалж байгаа хавтсыг заах, компонентуудыг нэмэх хасах гэх мэт.

  • "urls.py" файлд mapping буюу "URL"-ээс ямар функц рүү шилжүүлэх буулгалтыг зааварчилж өгнө.


За, саяныхаа үүсгэсэн хавтас руу ороод:
$ python manage.py runserver
тушаалыг өгөөрэй. Энэ линк дээр дарна уу? http://localhost:8000 Дараагийн сэдвээр аппликэшний талаар дэлгэрүүлье.

No comments:

Post a Comment