Хамтрагчид

Monday, August 9, 2010

Dia хөрвүүлэгч

"Dia" гэдэг нэртэй диаграм зурдаг үнэгүй хэрэгсэл байдаг. UML, ERD гээд л янз бүрийн диаграм зурдаг. Байнга код бичээд байх нь жаахан утгагүй санагдаад байдийм. 20 жилийн дараа хүмүүс одоогийнх шигээ бичээд байхгүй нь ойлгомжтой. Тэгээд UML дээр хийсэн диаграмыг янз бүрийн хэл рүү хөрвүүлэх боломжийг олгосон нэгэн жижигхэн хэрэгсэл байдаг нь dia2code юм.

Энэ хэрэгсэл маань оролтоороо "dia" файлыг авч харин гаралтаараа ямар нэгэн хэл дээр классуудыг нь гаргадаг. Хөрвүүлэгчид маань джанго руу хөрвүүлэх хэсэг байхгүй байсан учраас тэрийг нэмж бичсэн юм. Бичсэн ч гэж "Python"-гийн үүсгэгч кодыг нь хуулбарлаж аваад өөрчилсөн хэхэ. Гэхдээ их хэрэгтэй гэж бодож байна.

Суулгахдаа:
$ ./configure
$ make
$ sudo make install гээд өөрөө суучихна. Харин дараагаар нь Джангог ашиглахын тулд:
$ sudo cp dia2django.sh /usr/local/bin/

гэсний дараа dia2django.sh команд идэвхжинэ. Мөн dia2code гэсэн програм ч идэвхжинэ.
Жишээ болгох үүднээс ./test хавтас дотор нэг dia файл директортой хамт байгаа. Энэ директор руу шилжээд:
$ dia2django.sh your_app test.dia

командыг өгөхөд дараах гаралт гарч ирж байгаа бол амжилттай суулгажээ.

from django.db import models

class News(models.Model):
"""Class News
"""
# Attributes:
title = models.CharField()
content = models.TextField()
category = models.ForeignKey(Category)
number_of_hit = models.IntegerField()

# Operations
def __unicode__(self):
"""function __unicode__

returns
"""
return None # should raise NotImplementedError()class Category(models.Model):
"""Class Category
"""
# Attributes:
title = models.CharField()

# Operations

Татах линк: http://www.mediafire.com/?2pfkuprul5fgzbl

No comments:

Post a Comment